skypeYahoo Emailrss
Live Help
آخرین اخبار
سوالات متداول
نظرسنجی
نظر شما در ارتباط با وب سایت چیست؟پیوندها
سخن مديريت و خط مشي
سخن مديريت
خط مشي سيستم مديريت كيفيت
      امروزه، فعاليتهاي اقتصادي جهان با تركيبي از سازمانهاي كــوچك، متوسط و بزرگ انجام مي شوند. همه اين سازمانها، جهت غلبه بر رقباي خود و ارضاء نيازهاي مشتريان، شديدا با يكديگر به رقابت مي پردازند. همانطور كه شاهد تغيير و تحولات شگرفي در زمينه هاي مختلف هستيم، امروزه، جهان با تغييرات بسياري مواجه بوده و رقابت بين سازمانها شــــدت زيادي پيدا كرده است. براي كسب موفقيت در ميدان رقابت، سيستم هاي سازماني بايد از نوعي برنامه ريزي بهره گيرند كه آينده نگر و محيط گرا باشد تا ضمن شناسايي عوامل و تحولات محيطي، تاثير اين عوامل بر سازمانها و نحوه تعامل سازمانها با آنها را در يك افق زماني بلندمدت مشخص كند. بنابراين، اين سازمانها براي كاميابي، نيازمند برنامه ريزي هستند. نحوه برنامه ريزي سازمانها و وجود تفاوتهايي در اندازه، حجم و ماهيت فعاليت شان ، آنها را ازهم متمايز مي نمايد.
 
     شركت كارخانجات پالايش روغن موتور پيروزي قصد دارد تا روانكارها و ديگر فرآورده هاي وابسته به آن را فراهم نمايد و سازگار و هماهنگ با استانداردهاي ميهني و جهاني،در سراسر ايران و نيز فراسوي مرزهاي آن به فروش رساند. همچنين با پرهيز از آلودن زمين و زيستگاه خود ، با بهره گيري از تازه ترين دستاوردهاي دانش و فن آوري بشري، بيشترين فروش را در جهان داشته باشد و با نام يكي از سودآورترين شركت هاي ايراني در بازار روانكارها شناخته شود و  با اين روش به مشتريان و سرمايه گذاران خود سود رساند و خرسندي آنان را به دست آورد.
 
     شركت كارخانجات پالايش روغن موتور پيروزي با به كارگيري دانش كاركنان و فن آوري هاي نوين و با توليد، پخش، خريد و فروش فرآورده هاي گوناگون در عرصه روانكاري برابر با استانداردهاي كيفيتي و ديگر بايسته هاي آن، كه با گسترش فروش فرآورده ها و افزايش درآمد سرمايه گذاران همراه خواهد بود، بايد بر بهره وري خود بيفزايد. از اين رو، سامانه ي مديريت كيفيت روغن موتور پيروزي  بر پايه ي آرمان ها، چشم اندازها و توانمندي هاي آن و با پذيرش رويكرد توليدي با باورهاي زير بنا نهاده مي شود.
 
در اين راستا ، شركت، اهداف ذيل را سرلوحه فعاليتهای خويش قرار داده است :
 افزايش رضايت مشتريان و طرفهاي ذينفع با درك صحيح و برآورده سازي نيازها و خواسته هاي آنان در خصوص مسـائل كيفيتي، زيست محيطي و ايمني و بهداشـت حرفه اي . 
  توجه و اهتمام به تحقيق و توسعه به عنوان ابزاری برای افزايش کيفيت، کاهش قيمت تمام شده، طراحی و توليد محصولات دوستدار محيط زيست .
انطباق کامل فعالیت ها و تولید محصولات شرکت با مقررات و قوانین ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی ، الزامات و استانداردهای صنعت روانکارها و دیدگاههای سازمان ذیربط.
آموزش مستمر و مداوم  به منظور رشد مهارت هاي كاركنان و ارتقاء آگاهي هاي كيفيتي، ‌زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي .
تعهد به تبعيت از كليه استانداردها، قوانين و مقررات ملي و بين المللی در خصوص مسائل کيفيتی، رعايت مسائل زيست محيطي و ايمني و بهداشت حرفه اي.
 
کاهش آلاينده های محيط زيست و حوادث محيط کار.
پافشاري در برآورده شدن بايدها، نيازها و خواسته هاي خريداران ومصرف كنندگان.
ارزيابي توليدات بر پايه ارزش افزوده آنها.
دستيابي به آنچه براي توليدات برنامه ريزي شده است.
بهبود پيوسته توليدات و اثربخشي آنها بر پايه اندازه گيري ها.
نياز روز افزون به فرآورده هاي تازه و گسترش دامنه توليد و زنجيره فرآورده ها.
بهبود مداوم كيفيت از طريق ارتقاء بهره وري ، كاهش ضايعات ، افزايش مرغوبيت ، تثبيت قيمت و تحويل بموقع كالا و خدمات .
 اطلاع از ميزان بازخورها و نظرات مشتريان در كل مراحل ارائه محصول و خدمات در راستاي رضايتمندي مشتريان .
استفاده بهينه از ماشين آلات و تجهيزات روز دنیا به جهت افزايش بهره وري در توليد ، از طريق بهبود روشها , نگهداري صحيح و دقيق و ارائه آموزش در اين زمينه ها .
ايجاد مكانيسمهاي پايش , اندازه گيري و تحليل به منظور بهبود ميزان اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت .
بهبود مستمر فعاليت هاي زيست محيطي از طريق بهبود روشها ، كاهش مصرف مواد و انرژي و تقليل ضايعات توام با اندازه گيري و نظارت مداوم
 
رعايت قوانين لازم الاجراي زيست محيطي حاكم در جمهوري اسلامي ايران
 توجه: برای برقراری سیستم مدیریت کیفیت ، از استانداردهای ملی تدوین شده و در زمینه سیستم مدیریت زیست محیطی، از الگوهای صنعت سبز استفاده می گردد.. در شرکت روغن موتور پيروزي بر اين باوریم كه ناچارا، همه خريداران خرد و انبوه را از به كارگيري فرآورده هاي روغن موتور پيروزي خشنود سازيم، چرا كه خرسندي آنان همراه با همكاري فراگير كاركنان، گرانبهاترين توشه هاي ما براي رسيدن به چشم انداز شركت خواهد بود و با عنايت به اعتبار شركت در سطح جامعه ايراني، اميد آن دارم كه همه كاركنان شريف شركت كارخانجات پالايش روغن موتور پيروزي تمامي توانمندي، نوآوري و تخصص خود را براي اجراي بهينه اين سيستم و در نهايت جهاني شدن شركت به كار گيرند.
 
مديريت ارشد شركت كارخانجات پالايش روغن موتور پيروزي در دوره هاي زماني مشخص و حداقل يك بار در سال، تناسب و كفايت اين خط مشي را مورد بازنگري قرار خواهد داد.
 
الف- اهداف سيستم مديريت كيفيت:
1 - نگهداشت سطح توليد واحدهاي فعلي و استفاده از ظرفيت توليدي
2 - افزايش سهم فروش محصولات ظرفدار
3 - توسعه همكاري با شركت‌‌هاي خارجي
4 - افزايش تنوع محصولات
5- بهبود مستمر فرايند كاري
6- بهينه سازي مصرف مواد و انرژي
7- ارتقاء سطح سلامت كاركنان و پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار
 
ب - نظام مديريتي وارتقاء بهره وري منابع سازمان
1- توسعه تفكر و شيوه مديريت استراتژيك در سطوح مديريت سازمان
2- تقويت نظارت به ويژه نظارتهاي پيش نگر و در حين عمل
3- ارتقاء فرهنگ مشاركت در سطح سازمان
4- تسهيل و تسريع در فرآيند تصميم گيري
 
ج- منابع انساني
1 - بهبود امكانات رفاهي پرسنل سازمان
2- ارتقاء سطح دانش فني و سطح توانمندي تخصصي نيروي انساني با استفاده از 
     آموزشهاي كاربردي ضمن خدمت
3- شايسته سالاري در انتصابات  و ايجاد تناسب بین شغل و شاغل
4- ارتقاء انگيزش و رضايتمندي شغلي كاركنان
5- توسعه و ارتقاء سطح كيفي نيروي انساني IT در سازمان
 
مدير عامل شركت كارخانجات پالايش روغن موتور پيروزي