بسمه تعالی

شرکت کارخانجات پالایش پیروزی

1_ مشخصا ت فردی
نام نام خانوادگی نام پدر
تاریخ تولد محل تولد شماره شناسنامه
محل صدور دین مذهب
کد ملی ایمیل شیوه آشنایی با شرکت
وضیعت تاهل تعداد فرزندان تصویر
وضعيت خدمت علت معافیت تلفن همراه
آدرس محل کار تلفن محل کار      
آدرس محل سکونت تلفن محل سکونت
2_ سوابق تحصیلی : از آخرین مدرک شروع میشود :
عنوان مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام محل تحصیل
از سال
تا سال
3_ دوره های آموزش تخصصی :
عنوان گواهینامه
رشته آموزش تحصیلی
نام موسسه آموزشی
از تاریخ
تا تاریخ
4_ آشنایی با زبانهای بیگانه :
زبان
گفت وشنود
خواندن ونوشتن
5_ تجربه و سابقه : ( از آخرین شروع میشود )
از تاریخ
تا تاریخ
نام موسسه
عنوان شغلی
جمع کل حقوق و مزایا
دلیل پایان خدمت
شغل مورد درخواست   میزان حقوق درخواستی  
7- مشخصات افراد خانوار تحت تکفل شما هستند :
افراد خانواده
نام ونام خانوادگی
سن
شغل
تحصیلات
نوع تکفل
پدر
مادر
همسر
خواهر /برادر
خواهر /بردار
خواهر /بردار
فرزند
فرزند
فرزند
لطفا رزومه خود را به ایمیل gozinesh@piroozimotoroil.ir ارسال نمایید.